MTM2.COM - Trucks

[ Malibu350's Truck Shots | Replicas | All Trucks | Track Page ]

Date Sort :
Name Sort :
Search:
Truck Name or Truck Maker5 trucks when searching BlackHawk
Truck DL Maker Type/Revue Date Size/Pic
BlackHawk I924MAFac_BlackHawkCustom
1999-05-31
191k
Chicago Blackhawks (NHL)1193LegwonCustom
2004-02-02
199k
MAF 1823BlackHawkCustom
1999-04-01
66k
Monster Patrol (Super Duty)959BlackHawkCustom
2000-04-28
92k
ZO Red Tagger889BlackHawkCustom
1999-08-15
198k